Yhteistoiminnallinen oppiminen verkossa

Taso: Noviisi / Edistynyt – kesto 3 – 27 h.

Kokonaisuuden sisältö (3 jaksoa): orientoituminen yhteistoiminnalliseen oppimiseen, yhteistoiminnallisen oppimisen työtavat, yhteistoiminnallinen verkkotyöskentely sosiaalisen median avulla.

Työskentelytavasta: Jaksot suoritetaan yhdessä kaverin kanssa tai ryhmässä keskustellen.

Jakso 1: Orientoituminen yhteistoiminnalliseen oppimiseen

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuasi sinulla on yleiskuva yhteisöllisestä oppimisesta ja sille tyypillisistä työtavoista

Kesto: 3 h

Pedagoginen lähestymistapa: Yhteistoiminnallinen oppiminen

Oppimistehtävät:

1. Tutustu seuraavaan sivustoon

2. Pohtikaa yhdessä kaverin kanssa tai ryhmän kesken

Millaisen käsityksen saitte siitä, mistä yhteistoiminnallisessa oppimisessa on kyse ja miten sitä voi toteuttaa opetuksessa? Millaisia omia kokemuksia teillä on  yhteistoiminnallisesta oppimisesta – oppijoina tai opettajina?

3. Laatikaa yhdessä tiivistelmä pohdintanne tuloksista

Jakso 2: Yhteistoiminnallisen oppimisen työtavat

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuasi tunnet yhteistoiminnallisen oppimisen keskeiset piirteet ja olet tutustunut erilaisiin yhteistoiminnalliselle oppimiselle tyypillisiin työtapoihin.

Kesto: 12 h

Pedagoginen lähestymistapa: Yhteistoiminnallinen oppiminen, pohdinta päiväkirjaan tai keskustellen

Oppimistehtävät:

1. Tutustukaa yhteistoiminnallista oppimista ja sen työtapoja käsitteleviin aineistoihin

2. Pohtikaa yhdessä kaverin kanssa tai ryhmän kesken

Millaiset asiat ovat keskeisiä yhteistoiminnallisessa oppimisessa? Miten tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja verkossa työskentely mielestänne vaikuttavat yhteisölliseen oppimiseen?

3. Laatikaa yhdessä tiivistelmä keskustelunne pohjalta

Jakso 3: Yhteistoiminnallinen verkkotyöskentely sosiaalisen median avulla

Osaamistavoitteet: Jakson suoritettuasi olet saanut käsityksen siitä, miten erilaiset sosiaalisen median välineet voivat tukea yhteistoiminnallista verkkotyöskentelyä.

Kesto: 12 h

Pedagoginen lähestymistapa: Yhteistoiminnallinen oppiminen

Oppimistehtävät:

Ohje: Hyödyntäkää aiempien jaksojen materiaaleja ja keskusteluja, ja käyttäkää työskentelyssä mieleisiänne sosiaalisen median välineitä.

1. Pohtikaa yhdessä kaverin kanssa tai ryhmän kesken

Miten tieto- ja viestintätekniikkaa ja sosiaalista mediaa (esim. älypuhelimet ja tabletit, blogit ja wikit, jaetut dokumentit, videoneuvottelut ja keskustelupalstat, yhteisöpalvelut, videot ja muu multimedia) voisi hyödyntää seuraavilla yhteistoiminnallisen oppimisen osa-alueilla?

  • Aktiivinen ja tasavertainen vuorovaikutus ja osallistuminen

  • Ongelman tai aihepiirin selventäminen ja käsitteellinen jäsentäminen

  • Erilaisten näkökulmien yksilöllinen muodostaminen ja aiemman osaamisen soveltaminen

  • Pyrkiminen yhteisen näkemyksen rakentumiseen esittämällä erilaisia näkökulmia sekä pyytämällä ja ehdottamalla niihin selityksiä, tarkennuksia ja täydennyksiä

  • Näkemysten perusteleminen ja argumentiivinen keskustelu

  • Hiljaisen tiedon välittäminen kokemuksellisuuden, autenttisuuden ja vertaisten esimerkin avulla

  • Yhdessä rakennetun tiedon yksilöllinen sisäistäminen

2. Laatikaa yhdessä tiivistelmä keskustelunne pohjalta

Tiivistäkää keskustelunne pääkohdat yhteistoiminnallisesti. Arvioikaa lopuksi käyttämienne sosiaalisen median välineiden soveltuvuutta työskentelyynne.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Voit käyttää näitä HTML-tageja ja attribuutteja: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>